Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zespół folklorystyczny Walczanki

Zespół Folklorystyczny "Walczanki"- historia zespołu

Zespół Folklorystyczny Walczanki.jpeg

Zespół „Walczanki” powstał w 1975 roku. Początkowo był to zespół śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich Walce, który narodził się z pomysłu nauczycielki pani Marii Nadolskiej. Jego pierwszą kierowniczką była Elżbieta Kozubek. Patronowała mu Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Walcach, która ufundowała zespołowi stroje ludowe uszyte na wzór dawnych, noszonych przez kobiety na naszym terenie. Pierwszym nauczycielem śpiewu był znakomity muzykolog, wybitny znawca śląskiego folkloru, śp. Dr Piotr Świerc z Gogolina.

Od 1983 roku przez kilka lat „Walczankami” opiekowała się Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Walcach. Od tego czasu kierownikiem zespołu została pani Maria Żmija- Glombik, która prowadzi zespół po dziś dzień. Zespół był i nadal jest prawdziwą ozdobą wiejskich, gminnych, wojewódzkich, a nawet krajowych dożynek.

Z biegiem lat skład zespołu się zmieniał. Odchodziły starsze panie, wstępowały młode dziewczyny, a do programu wprowadzono układy taneczne. W tym czasie „Walczanki” stały się bardzo popularne. Występowały w kilku bardzo znaczących dla naszego województwa spotkaniach i imprezach jak:

 

 

 

 

Wersja XML